Podmínky reklamní akce „soutěž Klippan“

 

-          Pořadatelem prodejní akce je společnost Centrum autosedaček s.r.o., Stavební 57, Poděbrady, IČ 07419902

-          Pravidla reklamní akce

o   Vylosovaný účastník získá dětskou autosedačku Klippan Triofix Recline Match Race včetně základny

o   Akce probíhá od 22.5.2020 do 1.6.2020 

o   Podmínky účasti v losování:

o    Účastník správně odpoví na otázku uvedenou u příspěvku na FCB profilu pořadatele

o    Udělí „like“ tomuto příspěvku

o    Udělí „like a začne sledovat profil pořadatele

o    Bude sdílet soutěžní příspěvek na svém FCB profilu

o   Akce bude vylosována 1.6.2019 ve 13:00

o   Vítěz bude oznámen na FCB profilu pořadatele

-          Nárok na získání slevy není soudně vymahatelný

-          Hodnotu slevy není možné vyplatit v hotovosti, ani refundovat jinou formou

-          Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání

-          Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla

-          Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci

-          Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat