Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:     www.centrumautosedacek.cz

Společnost:                     Centrum autosedaček s.r.o.

Se sídlem:                        Stavební 57, 29001 Poděbrady

IČ:                                      074 19 902

DIČ:                                   CZ07419902

E-mailová adresa:          info@centrumautosedacek.cz

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

dne .............................................. jsem ve Vašem obchodě www.centrumautosedacek.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se

jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

Datum objednání ......................................................................

 

Datum obdržení ........................................................................

 

Číslo objednávky: ……………………..…………………………………………..

 

Peněžní prostředky za zboží požaduji navrátit zpět bankovním převodem na číslo účtu:

 

 

……………………………………………………………………………...………………….………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele: .............................................................................................................

 

Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Email: ....................................................................................................................................................

 

Telefon: ................................................................................................................................................

 

V ................................................................................ dne ..................................................................

 

 

podpis: ………………………………………………………………………

 

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. .......................................................................

__________________________________________________________________________________

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě.

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

REZERVUJTE SI TERMÍN KONZULTACE  

Aktuality
26. 05. 2023

Přijďte s námi 1.6.2023 oslavit otevření nové prodejny a Dětský den. Pro děti máme připraven skákací hrad, doprovodný program BESIP se soutěžemi o malé dárečky. Ani dospěláci nepřijdou zkrátka. Mohou zakoupit svým miláčkům vhodnou autosedačku se slevou 15% a popovídat si o bezpečném cestování dětí. I pro ně jsme si připravili zábavu - soutěž o autosedačku Klippan Wego, polštářek Sandini a Klippan sluneční clony. Těšíme se na vá v Havlíčkově Brodě.


15. 05. 2023

Naše webové stránky mají nový modernější vzhled a mnohem lépe se nyní zobrazují na mobilech. Snad se vám také líbí a pokud máte připomínku co ještě vylepšit - napište nám na náš e-mail: info@centrumautosedacek.cz nebo na messenger.


11. 04. 2023

Nabídku jsme rozšířili o 3 bezpečnostní doplňky do auta: zpětné zrcátko, držák tabletu a značku Dítě v autě.


Více aktualit