Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:             Centrum autosedaček s.r.o.

                         Stavební 57

                         Poděbrady

                          290 01


Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

 

Popis zboží: 

 

 

 

 

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

 

Vaše adresa:

 

 

 

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodící škrtněte